MULTICOLOUR

Modern balletgezelschap Introdans en theater- en dansproductiehuis Generale Oost bundelen hun krachten in het project MULTICOLOUR. Ambitieuze dansers van Introdans presenteren eigen choreografieën onder artistieke en professionele begeleiding van Generale Oost. De bezoeker krijgt op één avond een duettenprogramma te zien, uitgevoerd door dansers, afkomstig van diverse dansacademies (waaronder ArtEZ Arnhem) en professionals. MULTICOLOUR staat voor de verschillende kleuren van de makers zelf. Iedere choreograaf heeft een eigen visie, een eigen kleur.

Het project

MULTICOLOUR beleeft in 2017 zijn tweede editie en is een talentontwikkelingsproject waarin gezelschap en productiehuis intensief samenwerken aan een gezamenlijk product. De dansers van Introdans werken buiten de geborgen omgeving van het gezelschap en leren hoe ze het traject tussen concept en voorstelling zelf kunnen vormgeven. Niet alleen hun choreografische gaven staan centraal, maar ook het ontwikkelen van dit talent, zodat ze tijdens of na hun carrière als danser aan de slag kunnen als choreograaf.

De samenwerking

De samenwerking kwam tot stand tijdens de Modebiënnale in 2013. Introdans vroeg aan Eve Hopkins (artistiek directeur van Generale Oost) om de dansers van Introdans te begeleiden richting een voorstelling. De samenwerking is inmiddels bestendigd in een duurzaam samenwerkingsproject. Niet alleen een mooi voorbeeld van samenwerking in de keten: van academie (ArtEZ) naar productiehuis en gezelschap, maar ook een manier voor de dansers van Introdans om een nieuwe stap in hun carrière te zetten.