Deskundigheidsbevordering

Praktische informatie

Geschikt voor: leerkrachten groep 3 t/m 8
Duur project: afhankelijk van project
Kosten: op aanvraag (0% BTW)
Beschikbaar: maandag t/m donderdag onder schooltijden
Maximale groepsgrootte: 30 leerlingen
Locatie: gymzaal op school