ANBI

Introdans is een goeddoel instelling en is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 dienen diverse gegevens openbaar te zijn. Onderstaande links geven informatie over o.a. bestuurssamenstelling, beleidsplan, doelstelling, activiteiten en financiŽle verantwoording.

Lees alle informatie in het recente Jaarverslag en in het Beknopt financieel verslag.

Beloningsbeleid | Op grond van artikel 3.9 genieten leden van de Raad van Toezicht geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Voor het in dienst zijnde personeel is de CAO voor Toneel en Dans van toepassing. De bezoldiging van de directie is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting Introdans in het kader van de "Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector" (WNT). De salarissen van de directie zijn beduidend lager dan de wettelijke norm.

Contactgegevens

Introdans
Vijfzinnenstraat 82 (bezoek- en postadres)
6811 LN Arnhem
Nederland
telefoon +31-(0)26-3512111
e-mail
www.introdans.nl

IBAN code NL57 RABO 0152859098
BIC/SWIFT code RABONL2U
BTW no. NL003878958B01
KAMER VAN KOOPHANDEL 41046140
RSIN/fiscaal nummer 003878958